Imprimare

Deținerea unui program software este diferită de alte tipuri de deținere a unor produse. Programele software - deși sunt distribuite pe piață de obicei pe CD - nu sunt un bun fizic, ci sunt considerate proprietate intelectuală. Deținerea unei astfel de proprietăți este controlată de contractele de licență. 
Licențele pentru programe software sunt documente legale care descriu modul corect de utilizare și de distribuție a software-ului, în concordanță cu normele producătorului și asigură acestuia câștigul necesar pentru a continua producția programului software și a oferi service și suport utilizatorilor legitimi.